MEMORIU susținut și semnat de 652 de Biologi, Biochimiști și Chimiști din sistemul sanitar si învățământul medical

0
803

Către,

Guvernul României – Doamnei Prim Ministru Viorica Vasilica Dăncilă,

Ministerul Muncii si Justiției Sociale – Doamnei Lia Olguța Vasilescu,

Ministerul Sănătății – Doamnei Sorina Pintea,

Partidul Social Democrat – Domnul Președinte al Camerei Deputaților și Președinte al

Partidului Social Democrat Liviu Nicolae Dragnea,

MEMORIU

Privind solicitarea de modificare a ”Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” din sistemul sanitar public si identificarea unor măsuri care să permită creșterea salariilor pentru biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul privat de sănătate

Subsemnații biologi, biochimiști și chimiști din sistemul de sănătate, vă înaintăm prezentul MEMORIU, revenind la memoriile noastre înregistrate ANTERIOR intrării în vigoare a Legii Unitare a Salarizării, prin care atrăgeam atenția asupra gravului impact salarial pe care îl suferim noi ca specialiști.

Spuneam atunci, cunoscând faptul că România se află în mijlocul unei crize severe a resurselor umane în sănătate, dar și în mijlocul unui hățiș legislativ privitor la salarizarea personalului din sistem, ca ne vedem nevoiți să formulăm următorul memoriu în apărarea

intereselor categoriei profesionale a biologilor, biochimiștilor și chimiștilor care își desfășoară activitatea în unitățile sanitare de pe teritoriul din României.

Vă aduceam la cunoștință faptul că aplicarea Legii Unitare a Salarizării în sectorul sanitar

sub actuala formă ce fusese prezentată opiniei publice reprezintă o discriminare netă față de categoria profesională pe care o reprezentăm. Prezența noastră ca specialiști în cadrul laboratoarelor medicale (compartiment paraclinic), face ca Laboratorul în sine să reprezinte o

secție particulară și distinctă a sistemului sanitar, nu doar în România, ci și în cadrul tuturor țărilor din Uniunea Europeană, unde profesia omologă este cea de “Clinical Chemist” sau “Biomedical Scientist”, iar în Statele Unite ale Americii de „Medical Scientist”.

Conform formei actuale a legii ce a intrat în vigoare cu data de 01.01.2018, noi, în calitate de categorie profesională ce efectuează, parafează și asumă în totalitate un act medical, ne aflam în situația de a “primi” o mărire salarială FICTIVA (fiind vorba in fapt de scăderi

salariale conform fluturașilor de salarii), aplicabilă tuturor categoriilor de personal din sănătate și învățământul medical superior, fără a mai primi o altă majorarea salarială începând cu data de 01.03.208, majorare ce ar fi urmat sa ne ducă la maxim în grila de salarizare, așa

cum se întâmpla cu asistenții medicali a căror activitate o îndrumăm și coordonăm, care vor primi integral mărirea salarială preconizată în noile grile. Considerăm că acest fapt reprezintă o mare discriminare a acestei categorii profesionale “minoritare” în sistemul sanitar, dar care

efectuează un act medical care stă în proporție de 70-75% la baza stabilirii diagnosticului.

 

Menționam ca doar angajații din DSP-uri au beneficiat de măriri substanțiale în 2017, aceștia

reprezentând mai puțin de 7% din numărul biologilor, biochimiștilor sau chimiștilor din sistemul sanitar și învățământul medical.

Din cauza noii grile de salarizare, s-a ajuns astfel ca un biolog, biochimist sau chimist principal, care are cel puțin 9 ani de vechime, sa aibă un salariu (coeficient 1,96 in grila de salarizare) la nivelul unui asistent medical (coeficient in grila de salarizare 1,74). În sistemul

sanitar, sunt biologi, biochimiști sau chimiști care au 5, 4 sau 3 ani de facultate la care se adaugă 2 ani de Masterat.

De asemenea, la aceste studii se adaugă doctorate obținute în tară sau străinătate. Mai mult, există specialiști care au și activitate științifica concretizata în studii relevante la nivel internațional. In aceeași măsura, sunt afectați și biologii sau biochimiștii care lucrează in

învățământul medical superior și care sunt plătiți conform unei grile de salarizare asemănătoare.

Cum este posibil ca un asistent medical, cei mai mulți cu studii postliceale, sa aibă un salariu cat un absolvent de facultate și masterat? Salariul unui biolog sau chimist principal cu ultima

gradație in sistemul sanitar a fost mereu la nivelul unui medic specialist de laborator (coeficient 3.96 in grila de salarizare). După cum se observă, anumite categorii de bugetari au

fost total ignorate. S-a încălcat grav această mult trâmbițată deviză, “Studii egale = Salarii egale”.

In atare condiții, așa cum am solicitat și prin nenumărate memorii depuse anterior prezentului către diverse autorități, va solicitam:

1) modificarea coeficientului de salarizare pentru biologii, biochimiștii și chimiștii principali de la 1,96 la 3,96, cu modificarea proporțională și pentru biologii, biochimiștii și chimiștii specialiști și debutanții din sistemul sanitar și învățământul superior medical,

2) modificare coeficientului de salarizare pentru biologii, biochimiștii și chimiștii principali/specialiști/debutanți din Serviciile Clinice de Anatomie Patologica/Medicina Legala, cu aceeași mărire de la punctul 1, de la 2,55 la 5,12.

3) identificarea, împreună cu Casa de Asigurări de Sănătate și patronate, a unor măsuri care să permită creșterea salariilor pentru biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul privat de sănătate și

4) ca mărirea salarială să se aplice cu data de 1.01.2018 pentru cei din sistemul sanitar, astfel încât echipa de personal angrenată în efectuarea investigațiilor paraclinice de laborator (medic cu specialitatea medicină de laborator, biolog, biochimist, chimist, asistent medical) să

fie tratată în mod unitar, eliminând astfel posibilitatea creării unor noi inechități, frustrări, inexistente până acum, mai ales ca efortul bugetar ar fi NESEMNIFICATIV raportat DOAR la numărul nostru de specialiști, NU SI LA IMPORTANTA NOASTRA PENTRU

SISTEMUL MEDICAL.

 

In continuare, facem câteva precizări în legătura cu situația biologilor, biochimiștilor și chimiștilor medicali din sistemul public de sănătate:

 1. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar au intre 5-7 ani de studii, dintre care 2 ani de masterat în domeniul laboratorului medical, conform art.15, alin. 1, litera a, din Legea Educației Naționale , nr. 1/2011;
 2. Biologii, biochimiștii chimiștii din sistemul sanitar ocupa posturile prin concurs organizat de Ministerul Sănătății;
 3. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar obțin gradele profesionale prin examene (specialist – obținut prin examen după 4 ani vechime, iar principal – obținut prin examen după alți 5 ani vechime) organizate de Ministerul Sănătății, fiind confirmați in grad

prin Ordin de Ministru, la fel ca medicii și farmaciștii;

 1. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar îndrumă și coordonează activitatea asistenților medicali din cadrul laboratoarelor și răspund pe linie științifica și organizatorica în fata șefului de laborator;
 2. În spitalele universitare, biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar cu grad de specialist și principal, participă la pregătirea medicilor rezidenți cu specialitatea medicină de

laborator;

 1. Atribuțiile biologii, biochimiștii și chimiștii la nivel de specialități sunt identice cu cele ale

medicului de laborator..

 1. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar pot ocupa conform Legii 95/2006, art.

184(2), cap. III, privind reforma în domeniul sănătății, funcția de șef de laborator, asemenea medicului de laborator;

 1. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar implementează alături de medicii de laborator cerințele de calitate ale standardelor de calitate in laboratoare SR EN ISO 15189:

2013 si SR EN ISO 19011:2011; sunt de asemenea responsabili de analize în cadrul acreditarilor RENAR, de cele mai multe ori funcția de RESPONSABIL MANAGEMENT

CALITATE fiind îndeplinită de aceștia;

 1. Biologii, biochimiștii și chimiștii din sistemul sanitar efectuează, validează, parafează și răspund de rezultatele analizelor medicale în sectoarele în care își desfășoară activitatea, responsabilitatea lor concretizând-se în asigurări de malpraxis, identice ca suma, cu cele ale

medicilor de laborator;

 1. Conform HG nr. 400/2014, pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – Cadru încheiat cu CNAS,” pentru fiecare laborator de analize medicale, durata programului de activitate solicitat nu poate fi mai mică de 7 ore /zi, perioada care este acoperită prin

prezenta unui medic cu specialitatea medicină de laborator sau biolog medical, chimist medical, biochimist medical”;

 1. In cadrul laboratoarelor de analize medicale, gărzile sunt efectuate conform OMS 870/2004, alternativ de către medici de laborator si biologi, biochimiști si chimiști medicali, astfel încât toată responsabilitatea funcționarii laboratorului medical pe durata gărzii revine în aceeași măsura medicului sau biologului medical, chimistului medical, biochimistului medical.

Din acest punct de vedere, al atribuțiilor stabilite prin fișa postului, veți putea constata că biologii realizează, într-o măsură covârșitoare, aceleași sarcini specifice ca și cele ale medicilor din laboratoarele medicale, răspunderea pentru actele (medicale) realizate fiind

similară. Se impune a compara categoria profesională a noastră, a biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar, cu aceea a medicilor de laborator și cea a asistenților de laborator, care vor beneficia, de salarii decente perfect justificate pentru specificul muncii lor, în timp ce noi, care întregim echipa oricărui laborator într-un mod eficient și calificat, ar urma să fim aproape ignorați.

Suntem conștienți de faptul că situația în care ne aflăm este cauzata și de faptul că interesele noastre nu au fost susținut și bine reprezentate niciodată în România ultimilor 15 ani. Tot la baza acestei legi unitare, sta COMPLEXITATEA ȘI IMPORTANTA MUNCII. Sa înțelegem

ca importanta sociala a sectorului sanitar „dispare ” în situația noastră, și reapare brusc în situația când aceleași acte medicale sunt efectuate și asumate de colegii noștri medici de laborator?!

Ținând cont de toate aceste considerente cat și de importanta actului medical desfășurat de aceasta categorie profesionala, solicitam DE URGENTA:

 1. reevaluarea salarizării in cadrul actualei legi a salarizării unitare, așa cum am amintit mai sus, astfel încât aceasta minoritate profesională (aproximativ 1000 de angajați in sistemul public de sănătate) sa fie apreciată la adevărata valoare a responsabilităților și importantei actului medical desfășurat de aceștia, precum și
 2. emiterea unui act normativ prin care aceste ocupații (biologi, biochimiști, chimiști medicali, specialiști și principali) să fie asimilate profesiilor medicale, întrucât Ministerul Sănătății “asigură supravegherea și controlul aplicării legislației de către instituțiile și organismele care au responsabilități în domeniul sănătății, colaborând în acest scop cu CNAS, Colegiul Medicilor din România, Colegiul

Farmaciștilor din România, Ordinul Asistenților Medicali din România”

– Hotărâre nr. 743/3 iulie 2003 – art. 3, pct. 3;

altfel, va asiguram ca, VOM FACE TOATE DEMERSURILE PERMISE DE LEGE

PENTRU A PARALIZA EFECTIV SISTEMUL MEDICAL PRIN BLOCAREA

ACTIVITATII DE DETERMINARE A ANALIZELOR si ACTIVITATII IN JUSTITIE

ȘI, MAI MULT, IN COORDONARE CU ALTE CATEGORII SALARIALE, VOM

PARTICIPA LA MASURI DE PROTEST IN BUCURESTI SI IN TOATE JUDETELE

TARII INCEPAND CU JUMATATEA LUNII MARTIE 2018.

SEMNATARII MEMORIULUI,

652 de Biologi, biochimiști și chimiști din Sistemul Sanitar și Învățământul Medical Superior

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 3 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.