Primăria Călărași / Proiecte cu finanțare eurpeană aflate în pregătire

0
239

Directia Programe si Dezvoltare Locala

18 mai 2017

Proiecte cu finantare eurpeana aflate in pregatire

MUNICIPIUL CALARASI    –    PROPUNERI PROIECTE  CU FINANTARE DIN ALOCAREA FINANCIARA 2014-2020,  PE SURSE DE FINANTARE
Nr crt Activitati eligibile / Propuneri proiecte Valoare proiect

 • milioane Euro –
Stadiu pregatire
POR 2014-2020
Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Propuneri proiecte:

 • Reabilitare termica cladiri publice –  scoli (Liceul  M. EMINESCU, Scoala Gimnaziala T. VLADIMIRESCU, Scoala. Gimnaziala nr. 7, Scoala Gimnaziala M. Voda, Scoala Gimnaziala M. VITEAZU, Gradininta TARA COPILARIEI);
 • Anvelopare termica Camin de batrani “Sf. Antim Ivireanul”;

-pt scoli: DALI realizate care trebuie revizuite
– achizitia serviciilor de proiectare;

Axa prioritară 4  –  Sprijinirea dezvoltării urbane durabile     -alocare predefinita la nivel de municipiu : 24,73 mil

                                                                                                             Euro si total  propuneri proiecte : 25,3 mil Euro;

-proiecte depuse in sistem necompetitiv

4.1. Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon
Investitii in transportul public urban
Etapa 1 (depunerea aplicatiilor pana la data de 31 decembrie 2017)

Propuneri proiecte:

 • sistem inteligent de monitorizare video bazat pe instrumente inovative si eficiente de management al traficului (inclusiv Centru de comanda);
 • modernizarea infrastructurii cailor de  rulare aferente transportului public de calatori: str. Bucuresti, partial str. Portului + partial str. Independentei;
 • reabilitare zona urbana pietonala pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 si zona adiacenta; scopul este de modernizare a zonei urbane pietonale si aplicarea masurilor de reducere a traficului auto in aceste zone;
 • sistem integrat de mobilitate urbana alternativa cu statii inteligente automatizate de biciclete – Calarasi bikecity;

Etapa 2: depunerea aplicatiilor pana la data de 31 martie 2018

Propuneri proiecte:

 • terminal intermodal Piata SIDERCA;
 • terminal intermodal blocuri IMC;
 • retea integrata de piste de biciclete pentru facilitarea mobilitatii alternative nepoluante (Parc Central + Parc Dumbrava si Parc Dendrologic);
 • modernizarea si eficientizarea transportului public din municipiul Calarasi (achizitionare autobuze hibrid, dotarea acestora cu sistem electronic de informare calatori corelat cu sistemul din dotarea statiilor de calatori, e-tiketing, etc.);
 • 2,5 mil Euro
 • 7 mil Euro
 • 3 mil Euro
 • 1,6 mil Euro
 • 1,5 mil Euro
 • 1,5 mil Euro
 • 2 mil Euro
 • 1,5 mil Euro
4.2.Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Propuneri de proiecte:

 • Regenerare spatiu interurbanposibil Parc Dendrologic: alei pietonale, piste biciclete, trotuare, montare elemente constructive, etc.;
 • 2 mil Euro
4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate
Proiect integrat de regenerare economica si sociala a unei zone functionale corelata cu zona marginalizata:

Propunere de proiect:

 • Reabilitare si reamenajare cladire Cinematograf  VICTORIA  si pregatirea acestuia pentru activitati culturale, educative, recreative
 • 1,5 mil Euro
4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
Propunere de proiect:

 • extindere si echipare cresa saptamanala
 • 1,2 mil Euro
-este realizata expertiza tehnica privind demolarea unei constructii existente langa cresa actuala
TL  – Axa prioritară 5  – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural
 • Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POSTA VECHE din municipiul Calarasi
 • 2,57 mil Euro;
Proiect in etapa de precontractare
Axa prioritară 9 –  Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban
9.1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii                   (aplicant Primaria prin GAL-ul infiintat la nivelul municipiului Calarasi)
Investiţiile în infrastructura de locuire – construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale Propuneri de proiect:

 • construire locuinte sociale;
 • reabilitare locuinte sociale existente;
Investiţii în infrastructura de educaţie – construire /reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.); Propuneri de proiect:

 • construire scoala+gradinita in zona marginalizata, cu reabilitare cai de acces adiacente;
crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.); Propuneri de proiect:

 • realizare investitii posibile in Zona 2 Moldoveni (strazi si trotuare zona blocuri J 11, 23 si 27, Cartier FNC, Cartiere Oborul Nou + Caramidari – alegerea zonei se va face ca urmare a analizelor si activitatilor care vor avea ca rezultat Strategia de dezvoltare locala aferenta zonelor marginalizate realizata de catre  GAL
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020 (POCU)
 • PMC a depus o aplicatie pentru obtinerea sprijinului pregatitor destinat infiintarii GAL si scrierea Strategiei de dezvoltare locala pentru zonele marginalizate din municipiu;
Proiecte integrate cu cele din POR/Axa 9
PROGRAMUL OPERATIONAL PENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME 2014-2020
Propunere de proiect:
1. Infiintare acvariu / Clubul pescarului – reabilitare si dotare cladire a fostului acvariu situata in Parcul Central;
INTERREG V A
Propuneri de proiecte:

 • fise de proiecte depuse luni, 15 mai 2017, in sesiunea a doua de apeluri:
   • in parteneriat cu Municipalitatea Svishtov: Axa 1 – O Regiune bine conectata; titlul proiectului: „Cresterea mobilitatii transfrontaliere prin imbunatatirea infrastructurii nodurilor tertiare din infrastructura TEN-T si dezvoltarea si coordonarea sistemelor de transport tranfrontalier”; valoarea totala a proiectului: 8 mil Euro, cate 4 mil Euro fiind bugetul fiecarui partener; partea romana a propus lucrari de modernizare pentru 3,072 km (proiectul „Z”);
   • in parteneriat cu Municipalitatea Belene: Axa 3 – O Regiune sigura; titlul proiectului: „Managementul comun al riscului pentru reactii eficiente ale autoritatilor locale in situatii de urgenta”; valoarea totala a proiectului: 0,982 mil Euro, cate aproxim. 0,500 mil Euro fiind bugetul fiecarui partener; partea romana a propus achizitionarea urmatoarelor utilaje: platforma de lucru la inaltime(nacela), vehicul deszapezire, incarcator frontal(vola), vidanja, bobcat;
 • in parteneriat cu Consiliul Judetean Calarasi – lider proiect si Municipalitatea Silistra: Axa 1 – O regiune bine conectata; titlul proiectului „ Imbunatatirea sigurantei navigabilitatii pe fluviul Dunarea in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra”;valoarea totala a proiectului: 5,99 mil Euro, bugetul fiecarui partener fiind: CJC – 0,900 mil Euro, PMC – 3,635 mil Euro, partener bulgar – 1,510 mil Euro; CJC – achizitii servicii proiectare+studii teren+avize, achizitie balize+ambarcatiune, construire si amplasare gara fluviala + ponton acostare, consultanta in managementul proiectului; PMC – executie lucrari amenajare dig protectie, asictenta tehnica inclusiv dirigentie de santier, promovare, consultanta in managementul proiectului, deplasari;

Nota:

 • fisele de proiect propuse sunt analizate si, in cazul selectarii lor, se va trece la etapa a doua, aceea a pregatirii clasice a proiectelor; perioada estimata pentru evaluarea si selectarea fiselor – 2 luni incepand cu data de 16 mai 2017 dupa care, timp de 4 luni proiectele vor fi pregatite si depuse spre evaluare;

Colaborarea cu Consiliul Judetean Calarasi in vederea realizarii de proiecte comune este convenita de mai mult timp, avand la baza inclusiv un acord de parteneriat incheiat ca urmare a analizei privind dezvoltarea municipiului prin implicarea comuna, cu diverse resurse, in promovarea de proiecte de interes local si regional;

 • Propunerile de proiecte au fost promovate atat de conducerea Consiliului Judetean cat si de cea a Primariei Municipiului, ele fiind, in mare parte, identificate de Primarie inca din anul 2013, in Strategia de dezvoltare economico-sociala a municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020, in Planul de Actiune pentru Energie Durabila al municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020 si apoi preluate in documentele strategice ulterioare;
 • Ideile de proiecte identificate vizeaza:
  • zona centrala a municipiului prin amenajarea si reconfigurarea zonei pietonale,
  • construirea unei parcari si heliport care sa deserveasca Spitalul Judetean,
  • amenajarea pentru imbunatatirea accesului si parcare pe strada Progresul in segmentul str. Eroilor si str,. Pompieri,
  • amenajarea orizontala a spatiilor verzi aferente Palatului Prefecturii si a esplanadei Centrului Cultural si de Administratie Publica BARBU STIRBEI,
  • infiintare infrastructura de acces intre str, Independentei si str. Bucuresti in incinta fostei unitati militare;
POSTA VECHE
Axa prioritară 5  – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural;

Domeniul de interventie 5.1 „Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea / modernizarea infrastructurilor conexe”

Proiectul cu titlul „Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului POSTA VECHE din municipiul Calarasi

 • obiectivul proiectului: infiintarea unui centru de cultura prin restaurarea cladirii Postei Vechi.
  • valoarea proiectului: aproxim. 2,57 milioane Euro;
  • durata estimata: 44 luni;
  • cofinantare din partea Primariei: 2%  din suma cheltuielilor  eligibile;
  • lucrari: consolidare, arhitectura: refaceri de zidarie, finisaje interioare si exterioare, sarpanta si acoperis, lucrari de instalatii, dotari specifice – mobilier, echipamente adecvate activitatilor ce se vor desfasura,
 • amenajare functionala: restaurarea monumentului –amplasarea de spatii turistice si culturale noi, luandu-se in considerare amenajarea lui ca spatiu cultural – spatii de expunere si spatii pentru activitati de tip atelier pe teme traditionale: mestesuguri si obiceiuri locale; spatiile rezultate din refacerea compartimentarilor pe conturul lor istoric vor fi amenajate pentru a servi ca spatii expozitionale si activitati conexe; spatii destinate intrunirilor si manifestarilor cultural; spatii administrative (birouri), spatii tehnice);
 • ateliere: foto, video, impletituri din fibre care se gasesc in zona municipiului, picture, gravura, construire machete(barci, case, etc), tipografie, suveniruri;
  • suprafata totala a terenului: 482 mp;
 • aria construita: 195 mp;
 • aria desfasurata: 550 mp;

 

DOCUMENTE STRATEGICE REALIZATE DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI

NECESARE IN VEDEREA DEPUNERII PROIECTELOR CU FINANTARE EXTERNA IN PERIOADA 2014-2020

 

In vederea depunerii spre finantare a proiectelor este necesara realizarea  urmatoarele documentatii de planificare si de dezvoltare strategica:

 

 

 • „Planul de Actiuni pentru Energie Durabila în Municipiul Călăraşi (PAED):

 

  • este o documentatie finalizata si aprobata de catre Comisia Europeanala sfarsitul anului 2014, dupa ce,in noiembrie 2012, Municipiului Călăraşi a devenit membru în Convenţia Primarilor  – organizatie preocupata de SMART CITIES (oraşe inteligente);
  • documentatia vizeaza dezvoltarea locala prin prisma reducerii noxelor din atmosfera, a reducerii pierderilor de caldura, a imbunatatirii calitatii mediului; este solicitat in cazul depunerii proiectelor de reabilitare termica, de transport urban ecologic, de iluminat public eficient, etc;
 • pe bazaanalizei efectuata in aceasta documentatie s-au identificat ideile de proiecte a caror promovare si realizare este planificata  pentru perioada 2014-2020, pana in orizontul anului 2030;

 

 

 • “ Strategia de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020” :

 

 • a fost finalizata si aprobata de Consiliul Local in anul 2014;
 • prin acest document s-au identificat propuneri de proiecte necesar a fi realizate in municipiu, indiferent de sursa de finantare;
 • abordeaza dezvoltarea locala prin proiecte;

 

 

 • Strategia integrata de dezvoltare urbana a Municipiului Calarasi” (SIDU):

 

 • a fost finalizata si aprobata de Consiliul Local in luna noiembrie  2015 si revizuita si aprobata in mai 2016;
 • prin acest document s-au actualizat propunerile de proiecte din Strategia Locala dupa aparitia pe piata finantarilor, a unora dintre Ghidurile de finantare;
 • abordeaza dezvoltarea locala prin planificare urbana (stabilirea unor zone de interventie si dezvoltarea lor prin proiecte complementare);

 

 

 •        “Planul de mobilitate urbana durabila al municipiului Calarasi pentru perioada 2014-2020”(PMUD):

 

 • este o strategie in domeniul mobilitatii ubane;  
 • este necesara in planificarea, in mod durabil, a satisfacerii nevoilor de mobilitate ale locuitorilor si sectorului economic, din oras si imprejurimi;
 • reprezinta un instrument nou de management care fundamenteaza anumite propuneri de proiecte cu finantare europeana in perioada 2014-2020 (proiecte care vor fi propuse spre finantare din Axa 4 a POR 2014-2020);
 • elaborarea lui se bazeaza pe cele 3 strategii enumerate mai sus:

 

 • Strategia de dezvoltare economica si sociala;
 • Strategia integrata de dezvoltare urbana;

 

    • PAED  – Planul de Actiuni pentru Energie Durabila;
 • sta la baza elaborarii PUG-ului (conform legii);

 

Stadiul actual al realizarii PMUD:

 • realizat in luna aprilie 2017;
 • a fost avizat de catre Agentia pentru Mediu;
 • va fi supus aprobarii Consiliului Local, apoi transmis la ADR si MInisterul Dezvoltarii Dezvoltarii spre aprobare impreuna cu SIDU;
 • apoi  vor putea fi depuse proiecte finantabile din Axa 4 a POR;
 • a fost infiintata Autoritatea Urbana – comisie cu rol de prioritizare a fiselor de proiect, intocmirea Documentului Justificativ; acesta va fi depus spre aprobare AM-urilor corespunzatoare;

 

Stadiul actual al realizarii SIDU:

 • realizata in anul 2015;
 • a fost aprobata de catre Consiliul Local;
 • se afla in curs de revizuire (conform propunerilor de proiecte din PMUD) si pana la sfarsitul lunii mai 2015 va fi trimisa spre avizare la  Agentia pentru Mediu;
 • odata avizata va fi supusa aprobarii Consiliului Local, apoi transmisa la ADR si MInisterul Dezvoltarii Dezvoltarii spre aprobare impreuna cu PMUD;
 • apoi  vor putea fi depuse proiecte finantabile din Axa 4 a POR;

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 5 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.