Lista de investiții pe anul 2017 / Consiliul Județean Călărași / PNDL

0
656
Vasile Iliuță (în centru)

Lista de investiții pe anul 2017 prin PNDL Etapa I.  Sunt 99 de investiții cu o valoare totala de 447 milioane lei (aproximativ 100 milioane euro). Exista o coloană cu stadiul implementării acestora (la fiecare investiție este trecut in derulare sau finalizat). Din cele în derulare, multe sunt în faza finală de realizare. Până în prezent din cele 100 de milioane de euro au fost solicitate la plata către MDRAPFE aproximativ 66 milioane de lei (2/3 din suma totală alocată pe PNDL etapa I județului Călărași).

Consiliul Județean are aprobat în PNDL etapa I un proiect de reabilitare a 16 km de drumuri județene (2 sectoare pe DJ 401C si DJ 412), valoarea investiției fiind de 31 milioane lei (6,5 milioane euro).

PNDL etapa II înseamnă perioada 2017-2020, cu o alocare națională pe program de 30 miliarde lei, pe întreaga perioadă de 4 ani. Din județul Călărași au fost solicitate spre finanțare investiții de peste 1 miliard de lei.

Ordinul de aprobare a proiectelor pentru PNDL etapa II urmează a fi emis în perioada imediat următoare (până la sfârșitul lunii mai 2017). Consiliul Județean Călărași a solicitat spre finanțare 3 proiecte totalizând 81 km de drumuri județene (DJ 403, DJ 211D si DJ 411), valoarea proiectelor fiind de 125 milioane lei.

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI PNDL – Etapa I lei
Nr. crt. Denumirea unității administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiții Alocații de la bugetul de stat
2015-2019
Stadiu derularii investitiei
TOTAL 447.157.228,82
1 Alexandru Odobescu Modernizare străzi în satele Alexandru Odobescu și Nicolae Balcescu, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași 9.111.596,96 In derulare
2 Alexandru Odobescu Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.3 Galaţui, comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași 857.531,00 In derulare
3 Alexandru Odobescu Reabilitare şi modernizare Gradiniţa cu program normal nr.1 sat Nicolae Bălcescu comuna Alexandru Odobescu, județul Călărași 1.075.239,00 In derulare
4 Belciugatele Modernizare drumuri şi străzi în comuna Belciugatele, județul Călărași 8.488.379,99 In derulare
5 Borcea Modernizare străzi în comuna Borcea, județul Călărași 3.799.895,80 Finalizata
6 Căscioarele Modernizare drumuri şi străzi în comuna Căscioarele, județul Călărași 3.331.200,02 In derulare
7 Chirnogi Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Chirnogi, județul Călărași 15.912.493,00 In derulare
8 Chirnogi Modernizare străzi în comuna Chirnogi, județul Călărași 10.868.550,94 Finalizata
9 Chirnogi Extindere şi reabilitare Şcoala generală nr. 3 cu clasele I-VIII în comuna Chirnogi, judeţul Călăraşi 2.172.042,00 In derulare
10 Chirnogi Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială Nr. 3, local 2, comuna Chirnogi, județul Călărași 1.348.382,00 In derulare
11 Chiselet Asfaltare străzi comunale în comuna Chiselet, judeţul Călăraşi 10.242.282,71 In derulare
12 Chiselet Modernizare și reabilitare Grădinița nr. 2 în comuna Chiselet, județul Călărași 950.366,00 In derulare
13 Ciocăneşti Modernizare străzi în comuna Ciocăneşti, 7.452.884,00 In derulare
14 Crivaţ Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Crivăţ, județul Călărași 5.977.760,20 In derulare
15 Curcani Modernizare drumuri şi străzi in comuna Curcani, judeţul Călăraşi 8.707.766,71 Finalizata
16 Curcani Extindere reţea de apă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi 1.640.953,32 In derulare
17 Curcani Gospodărie de apă nouă în sat Curcani, comuna Curcani, judeţul Călăraşi 2.982.097,60 In derulare
18 Curcani Reabilitare și modernizare școala primară nr.2, comuna Curcani, județul Călărași 594.477,00 In derulare
19 Curcani Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 în comuna Curcani, judetul Călărași 984.724,00 In derulare
20 Cuza Vodă Extindere reţea de canalizare în comuna Cuza-Vodă, judetul Călărasi 1.944.957,20 Finalizata
21 Cuza Vodă Modernizare străzi în comuna Cuza Voda, județul Călărași 7.237.848,02 Finalizata
22 Dichiseni Reabilitare gospodării de apă în satele Coslogeni, Dichiseni, Satnoieni, comuna Dichiseni, județul Călărași 470.366,00 In derulare
23 Dor Mărunt Sistem de canalizare şi tratare a apelor uzate, comuna Dor Mărunt, județul Călărași 15.235,46 Finalizata
24 Dor Mărunt Modernizare străzi în comuna Dor Mărunt, judeţul Călăraşi 4.501.964,00 In derulare
25 Dor Mărunt Reabilitare şi modernizare Grădiniţa cu program normal nr.1 Dor Mărunt Sat, comuna Dor Mărunt, judeţul Călarasi 1.107.130,00 In derulare
26 Dorobanţu Extindere alimentare cu apă în comuna Dorobanțu, județul Călărași 599.376,00 Finalizata
27 Dragalina Înființare stație de epurare, rețea canalizare menajeră și reabilitare stație tratare apă potabilă sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarași 10.646.130,00 Finalizata
28 Dragalina Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala cu clasele I-IV (Gradiniţa Constantin Brâncoveanu) şi anexe, din sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, judeţul Călarasi 1.267.548,60 In derulare
29 Dragalina Reabilitare modernizare Liceu Tehnologic „Duiliu Zamfirescu”, din sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi 604.993,00 In derulare
30 Dragoş Vodă Modernizare şi reabilitarea drumului comunal DC 25 Dragoş -Vodă- Vâlcelele, tronson Dragoş -Vodă (DN 3A)- Autostrada Soarelui (A2) din comuna Dragoş -Vodă, judeţul Călăraşi 4.238.538,00 In derulare
31 Dragoș Vodă Reabilitare si modrnizare Gradinita cu program normal nr. 2 Bogdana, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași 613.304,00 In derulare
32 Frăsinet Alimentare cu apă în comuna Frăsinet, judeţul Călăraşi 2.143.829,39 In derulare
33 Frumuşani Modernizare străzi în comuna Frumuşani, județul Călărași 7.866.329,38 Finalizata
34 Frumușani Reabilitare și modernizare școala gimnazială nr. 1 cu clasele I-IV, în comuna Frumușani, județul Călărași 864.702,00 In derulare
35 Frumușani Reabilitare și modernizare școala primară nr. 4 Pasărea în comuna Frumușani, județul Călărași 729.350,00 In derulare
36 Frumușani Reabilitare și modernizare școala primară nr. 6 Postăvari în comuna Frumușani, județul Călărași 609.148,00 In derulare
37 Frumușani Reabilitare și modernizare școala primară nr. 5 Pădurișu, în comuna Frumușani, județul Călărași 704.880,00 In derulare
38 Fundeni Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Fundeni, judetul Călăraşi 10.691.856,00 In derulare
39 Fundulea Modernizare drumuri și străzi în oraș Fundulea, sat Gostilele, județul Călăraşi 7.302.078,94 In derulare
40 Fundulea Reabilitare și modernizare Sc. Gimnazială 1, sat Gostilele, oraș Fundulea, județul Călărași 549.308,00 In derulare
41 Gălbinași Asfaltare străzi comunale în comuna Gălbinaşi, județul Călărași 4.805.926,19 Finalizata
42 Gălbinași Extindere alimentare cu apă în comuna Gălbinași, județul Călăraşi 5.458.611,40 In derulare
43 Gălbinași Reabilitare și modernizare corp C1, școala. gimnazială cu clasele I-VIII în comuna Gălbinași, județul Călărași 1.059.762,00 In derulare
44 Grădiştea Reabilitare şi modernizare școala cu clasele I-IVConstantin George Călinescu, sat Grădiștea,comuna Grădiștea, județul Călărași 517.382,00 Finalizata
45 Grădiştea Modernizare străzi în satele Gradiştea, Cuneşti, Rasa şi Bogata din comuna Gradiştea, judeţul Călăraşi 8.999.180,85 Finalizata
46 Grădiștea Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal Cunesti, comuna Gradiștea județul Călărași 877.289,00 In derulare
47 Grădiștea Reabilitare și modernizare Școala cu clasele V-VIII, sat Rasa, comuna Grădiștea, județul Călărași 1.956.255,00 In derulare
48 Ileana Asfaltare DC45 A în comuna Ileana, judeţul Călărași 9.196.460,65 Finalizata
49 Ileana Înfiinţare sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă în comuna Ileana, județul Călărași 1.748.000,00 In derulare
50 Ileana Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Florica în Comuna Ileana, județul Călărași 1.288.991,00 In derulare
51 Ileana Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2 Arțari și Grădinița din sat Arțari, comuna Ileana, județul Călărași 2.718.909,00 In derulare
52 Independența Alimentare cu apă în satul Independența, comuna Independența, județul Călărași 3.941.530,00 In derulare
53 Independența Modernizare străzi în comuna Independenţa, judetul Călăraşi 7.297.405,00 In derulare
54 Independența Reabilitare și modernizare grădinița cu program normal nr.3 Degețica – sat Vișini, în comuna Indenpendența, județul Călărași 214.137,00 In derulare
55 Independența Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr.2 Albă ca zapada-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași 302.023,00 In derulare
56 Independența Reabilitare și modernizare școala primară nr.1 Constantin Brancoveanu-sat Potcoava, în comuna Indenpendența, județul Călărași 729.109,00 In derulare
57 Jegălia Extinderea și reabilitare Școala Gimnazială nr.1, Jegălia, comuna Jegălia 2.069.065,69 Finalizata
58 Jegălia Asfaltare străzi comunale în comuna Jegalia, județul Călărași 10.121.442,30 Finalizata
59 Județul Călărași prin Consiliul. Judeţean Călărași Modernizare și reabilitare DJ 401 C, km 21+500-km 11+623 și DJ 412 km 61+780-km 55+535 31.751.043,10 In derulare
60 Lehliu Gară Modernizare străzi în oraşul Lehliu Gară, judetul Călăraşi 22.211.231,28 In derulare
61 Lehliu Gară Modernizare sistem rutier străzi: Vânători, Agricultori, Izvorului, Morii, oraş Lehliu Gară, judeţul Călăraşi- executare strat BAD 25 12.878,00 Finalizata
62 Luica Asfaltare și modernizare drumuri comunale în comuna Luica, județul Călărași 6.389.460,00 In derulare
63 Lupșanu Înființare sistem centralizat de alimentare cu apă în sat Radu Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași 1.618.176,17 In derulare
64 Lupșanu Modernizare strada Liviu Rebreanu și strada Titu Maiorescu din sat Radu -Vodă, comuna Lupșanu, județul Călărași 1.157.467,64 Finalizata
65 Mânăstirea Modernizare străzi în comuna Mânăstirea, județul Călărași 9.402.818,00 Finalizata
66 Mitreni Asfaltare drumuri de interes local în comuna Mitreni, judetul Călăraşi 8.511.854,00 In derulare
67 Modelu Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Modelu, județul Călărași 8.704.293,90 In derulare
68 Modelu Construire grădinița nr.2 cu program normal strada Aurora nr.2, comuna Modelu, județul Călărași 1.369.286,40 In derulare
69 Modelu Modernizare, extindere, dotare şi imprejmuire Grădiniţa cu program normal nr. 1 Modelu, comuna Modelu, județul Călărași 2.471.352,00 In derulare
70 Municipiul Călăraşi Modernizare strada I.L.Caragiale, cuprinsă între Varianta Nord – Braţul Borcea, din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi 505.368,94 Finalizata
71 Municipiul Călăraşi Şcoala cu 24 de săli de clasă + sala sport zona vest din Municipiul Călăraşi 1.542.452,00 Finalizata
72 Municipiul Călăraşi Construcţia grădiniţă cu 8 grupe 1.717.997,68 In derulare
73 Municipiul Călăraşi Execuţie lucrări Şoseaua Rocada, Municipiul Călăraşi 7.594.659,13 In derulare
74 Olteniţa Modernizare străzi în Municipiul Olteniţa 66.208,00 Finalizata
75 Plătărești Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă în comuna Plătărești, județul Călăraşi 8.609.582,00 In derulare
76 Plătărești Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Plătăreşti, județul Călăraşi 14.348.880,00 In derulare
77 Plătărești Reabilitare și modernizare școala primară nr 1, Cucuieți în comuna Plătărești, județul Călărași 1.069.896,00 In derulare
78 Plătărești Reabilitare și modernizare școala primară nr.3, Dorobanțu și gradinița cu program normal nr. 4, Dorobanțu din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași 1.426.829,00 In derulare
79 Plătărești Reablitare și modernizare școala primară nr. 2 Renașterea și grădinița cu program normal nr.3 Renașterea din sat Dorobanțu, comuna Plătărești, județul Călărași 708.759,00 In derulare
80 Plătărești Reabilitare și modernizare gradinita cu program normal nr.5 din sat Podul Pitarului, comuna Plătărești, județul Călărași 625.447,00 In derulare
81 Radovanu Înfiinţare reţea de alimentare cu apă în comuna Radovanu, județul Călăraşi 7.480.805,49 In derulare
82 Radovanu Sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Radovanu, județul Călăraşi 12.228.343,00 In derulare
83 Săruleşti Asfaltare drumuri în satele Săruleşti Gară 4285 m, Sănduliţa 1450 m, Săruleşti 1350 m, Solacolu 900 m 9.383.416,90 Finalizata
84 Sărulești Reabilitare și modernizare Gradinița nr 3, Sandulița, comuna Sărulești, județul Călărași 424.480,00 In derulare
85 Sohatu Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Sohatu, județul Călărași 7.556.660,00 In derulare
86 Spanțov Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Spanțov, județul Călăraşi 4.359.904,15 In derulare
87 Spanțov Sistem canalizare şi staţie de epurare a apelor uzate menajere în comuna Spanțov, județul Călăraşi 11.947.732,00 In derulare
88 Spanțov Reabilitare și modernizare gradinița cu program normal nr. 2, sat Stancea, comuna Spanțov, județul Călărași 352.677,00 In derulare
89 Șoldanu Modernizare drumuri de interes local în satele Șoldanu şi Negoieşti, județul Călărași, comuna Șoldanu 5.071.913,81 Finalizata
90 Tămădău Mare Asfaltare străzi şi drumuri în comuna Tămădău Mare, județul Călărași 6.563.558,20 Finalizata
91 Tămădău Mare Reabilitare și modernizare școala primară nr.2 , sat Plumbuita, comuna Tămădău Mare, județul Călărași 684.648,00 In derulare
92 Ulmeni Modernizare drumuri şi străzi în comuna Ulmeni, județul Călărași 3.373.750,41 Finalizata
93 Ulmeni Reabilitare școala generală I-VIII, Grigore Moisil, comuna Ulmeni, județul Călărași 338.673,00 In derulare
94 Ulmu Asfaltare drumuri în comuna Ulmu , județul Călărași 5.379.134,30 In derulare
95 Unirea Modernizare străzi în comuna Unirea, județul Călărași 8.309.395,00 In derulare
96 Vasilați Reabilitare și modernizare școala gimnazială Constantin Brancoveanu, în comuna Vasilați, județul Călărași 1.354.086,00 In derulare
97 Vasilați Reabilitare și modernizare Școala primară nr. 2 Prozanic, în comuna Vasilați, județul Călărași 472.401,00 In derulare
98 Vîlcelele Modernizarea drumului comunal DC 25 de pe raza comunei Vîlcelele, judeţul Călăraşi 4.213.242,00 Finalizata
99 Vlad Țepeș Consolidare, reabilitare și refuncționalizare grădinița Mihai Viteazu, comuna Vlad Țepeș, satul Mihai Viteazu, județul Călărași 1.337.496,00 In derulare

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − four =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.