Poienaru, miliardele înapoi la stat! (I)

0
48

Din informaţiile noastre, Ştefan Poienaru a obţinut printr-un Contract de concesionare nr. 79 din 21.12.2000 un teren din fosta Agrozootehnica Grădiştea, de la fostele ferme 2 – 7 în suprafaţă de 5404 ha. Ulterior, la acest contract încheiat între ADS şi SC Agrofam Holding SRL intervine o diminuare a terenului prin Procesul Verbal de derularea contractului de mai sus, înregistrat cu nr. 2106/18.12.2007 încheiat între ADS Călăraşi, reprezentată prin ing. Jarul Eugen şi SC Agrofam Holding reprezentată de dr. Ing. Poienaru Ştefan. În document se precizează clar că „în urma deliberărilor avute între părţi ca urmare a documentelor pe care fiecare parte le posedă cu privire la suprafaţa de teren de 5404,88 ha care este obiectul contractului de concesiune nr. 79/2000, au rezultat urmăroarele: reprezentantul ADS Călăraşi învederează faptul că suprafaţa de 5404,88 ha (…) a fost supusă următoarelor modificări şi că suprafaţa de 395,53 ha, identificată la Ferma 5, reprezintă suprafaţa de teren pentru care au fost emise titluri de proprietate conform retrocedării efectuate de comisia locală a com. Borcea, jud. Călăraşi. În acelaşi PV se face referire şi la suprafaţa de 1552,55 ha predate UASVM Bucureşti, conform unui protocol nr.12.105/21.03.2002.

„Bătaie” în hârtii pe 991,58 ha!

De asemenea, în acelaşi document se specifică foarte clar că suprafaţa 991,58 ha nu face obiectul contractului de concesiune nr. 79/2000, aceasta aflându-se în patromoniul ADS Bucureşti, dar a fost exploatată de SC Adrofam Holding Feteşti începând cu anul agricol 2001 – 2002. De aici, se pare, a pornit nemulţumirea lui Poienaru. Deşi şi-a pus semnătura pe Procesul-Verbal privind derularea Contractului de Concesiune nr. 79/2000, document înregistrat la nr. 2106 în data de 18.12.2007, prin care latifundiarul de la Feteşti recunoaşte practic cum că „suprafaţa de 991,58 NU face obiectului contractului de concesiune susţine în continuare că nu ştie despre ce este vorba! Mai mult decât atât, trimite o adresă către APIA Călăraşi, înregistrată cu nr. 1669/08.11.2010, (a se reţine: 3 ani mai târziu!?) prin care Poienaru spune că deţine în continuare 5404,88 ha şi că „nu a primit niciun act de notificare sau act adiţional privind diminuarea suprafeţei concesionate.” Aşadar, într-un cuvânt, Ştefan Poienaru nu e de acord cu diminuarea şi nici nu o recunoaşte în anul 2010, deşi a semnat cu mânuţa lui de milionar în euro, documentul din 2007!!! Normal că omul nostru este interesat să primească subvenţia de la APIA pe întreaga sumă şi nu pe cea diminuată. Ca să nu mai vorbim despre faptul că însuşi Poienaru solicită la un momentdat, introducerea suprafeţei de 991,58 ha la contractul de concesiune nr.79/2000, însă rămâne la gradul de solicitare!

După diminuări, fraudare la Agrofam Holding?

Chiar dacă Ştefan Poienaru nu este de acord cu această diminuare,  potrivit tuturor adreselor emise de către ADS, reiese că Agrofam Holding  Feteşti utilizează 4279 ha cu titlu legal. Deoarece lucrurile nu s-au oprit aici, în anul 2010 APIA Călăraşi solicită o adresă de la ADS Bucureşti – Direcţia executări contracte şi patromoniu, prin care se menţionează că: „în scopul prevenirii intenţiei de fraudare privind acordarea subvenţiilor cuvenite producătorilor agricoli din judeţul dumneavoastră, vă comunicăm contractele încheiate cu Agenţia Domniilor Statului cu terţii pe teritoriul judeţului Călăraşi, în vigoare la această dată (04.06.2010), debitele înregistrate şi suprafeţele de teren ce fac obiectul contractelor respective”, rezultând din tabelul trimis de ADS Bucureşti că la poziţia nr. 3, SC Agrofam Holding SA Feteşti prin contractul nr. 79/21.12.2000 suprafaţa contractată este de 4277,44,  din calculele APIA Călăraşi rezultând de fapt, suprafaţa de 4279,44 ha, deci nicidecum 5404 ha, aşa cum susţine în continuare Ştefan Poienaru.

De aici ar fi plecat totul…

La momentul când a fost primit acest document nr. 57144 din data de 04.06.2010  în care se specificau aceste date, APIA Călăraşi a trimis o solicitare către SC Agrofam Holding  aduncându-i la cunoştinţă administratorului toate aceste lucruri. La solicitarea APIA Călăraşi, latifundiarul de la Feteşti răspunde prin adresa cu nr. 1669/8.11.2010 cu referire la contractul de concesiune nr.79/21.12.2000: „Contractul mai sus menţionat este singurul document privind concesionarea terenului din incinta îndiguită de pe raza comunei Borcea şi se referă la suprafaţa de 5404,88 ha. Nu am primit niciun act de notificare sau act adiţional privind diminuarea suprafeţei concesionate.”

Când recunoaşte… când nu recunoaşte

Aşadar, potrivit înscrisurilor oficiale, dacă la data de 18 decembrie 2007 Ştefan Poienaru semna cu mâna lui, alături de reprezentantul ADS, Eugen Jarul, Procesul Verbal privind derularea Contractului de concesiune prin care RECUNOAŞTE că suprafaţa de 991,58 ha NU face obiectul contractului nr 79/2000,  suprafaţa aflându-se în patrimoniul ADS Bucureşti, dar a fost exploatată de SC Agrofarm Holding SRL începând cu anul 2001 – 2002, mai târziu, în data de 8 noiembrie 2010, acelaşi Poienaru susţine că „nu a primit niciun act de notificare sau act adiţional privind diminuarea suprafeţei concesionate”. Latifundiarul o ţine tot pe-a lui, chiar dacă toată problema făcea obiectul unui dosar în instanţă în care Agrofam Holding se judeca cu ADS-ul pentru cele 991, 58 de ha, Poienaru spunea (culmea!) în 2010 că nu există niciun act! Potrivit reprezentanţilor APIA Călăraşi, OUG 125 din 2006, art.7 lit.f – restabilirea condiţiilor de eligibilitate pentru plăţile acordate de APIA spune să facă dovada dreptului de utilizare al terenului şi ca atare, dreptul de utilizare ţi-l dă un document, pe care Poienaru nu-l deţine. Mai mult decât atât, surse din cadrul APIA Călăraşi susţin despre Poienaru că acesta ar fi dat o declaraţie în fals, deşi trei ani mai devreme semnase documentul prin care i se adusese la cunoştinţă că suprafaţa de 991,58  ha nu este a lui, apoi revine în 2010 şi spune că nu ştie nimic!

Citiţi continuarea în EDIŢIA de vineri, 8 octombrie 2013

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

15 + 8 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.