Se depun cererile pentru subvenţiile pentru bovine

0
147

De acest sprijin pot beneficia producătorii agricoli, crescători de bovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale. Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecarei exploataţii la centrul APIA judeţean / local pe a cărui rază teritorială se află exploataţia de bovine. Prima pe exploataţie se acordă, o singură dată pe an, producătorilor agricoli înscrişi cu cod unic de identificare în evidenţa APIA, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor, la data de: 31 ianuarie 2008, dacă sunt îndeplinite, cumulative, următoarele condiţii: exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine; vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni; exploataţia există înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei.

Documente necesare

Cererea de solicitare a primei pe exploataţie va fi însotiţă de următoarele documente:  copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; copie de pe documentele care atestă provenienţa animalelor pentru exploataţiile înfiinţate în perioada 1 februarie 2008 – 31 ianuarie 2009 / 1 februarie 2009 – 31 ianuarie 2010 / 1 februarie 2010 – 14 iulie 2011 / 15 iulie 2011 – 31 martie 2012;  declaraţie pe propria răspundere că animalele pentru care se solicită prima nu au fost eligibile la plata pentru primă în anul 2008 şi/sau 2009 şi/sau 2010 şi/sau 2011; copii ale documentelor care atestă schimbarea formei de organizare conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, dacă este cazul.

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite care sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual depus pentru anul anterior solicitării primei.

Cererile, disponobile la APIA

Cererile pretipărite sunt puse la dispoziţia solicitanţilor de către centrul APIA. Cererile pot fi solicitate individual, prin reprezentant legal sau prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de bovine legal constituite. Pentru solicitarea cererilor pretipărite, asociaţiile crescătorilor de bovine legal constituite depun lista vizată şi ştampilată a membrilor pentru care solicită prima pe exploataţie şi care trebuie să cuprindă nume şi prenume, CNP şi codul exploataţiei acestora. Cererile pot fi completate şi online prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, pentru beneficiarii care solicită prima pentru un efectiv mai mare de 50 capete bovine.

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

16 − 12 =

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.