Mitreni. Gheorghe Paceagiu (UNPR): “Am avut proiecte care trebuiau continuate, dar actualul primar nu a făcut acest lucru”

0
713

Băile Mitreni trebuiau să fie ale localităţii şi în beneficiul comunităţii locale

Candidatul UNPR, Gheorghe Paceagiu începe cu dezvăluirile sale prin informaţiile potrivit cărora Băile de la Mitreni au fost în proprietatea comunei până acum câţiva ani şi incinta acestora era amenajată în fiecare sezon vară pentru toţi locuitorii.

“Se amenaja plaja, se aduceau grătare cu mici, sucuri, cu costuri la intrare nesemnificative, dar importante pentru bugetul local. Dacă astăzi ar fi fost valorificate astfel, aceste băi ar fi ajutat bugetul comunei cu peste 2 miliarde de lei vechi pe an. Deci, din 1990 şi până acum au trecut 26 de ani în care nu a fost nimic!”, susţine Paceagiu confirmand că primarul Tudorică Minciună ar fi luat aceste băi în mod abuziv şi dovedeşte cu documente. Acesta arată că există o cerere făcută de mama actualului primar de la Mitreni, o femeie fără carte, dar că documentul ar fi fost scris de altcineva, prin care se solicita un schimb de teren, în anul 2000.  Paceagiu susţine că prin acest schimb de teren, actualul primar ar fi dobândit în mod abuziv terenul pe care se află băile localităţii. “Terenul cu care s-a efectuat schimbul, al numitei Minciună Vasilica nu se află lângă lacul Mitreni, ci conform titlurilor de proprietate acestea se regăsesc în tarlaua 33, la 5 – 6 km de lacul respectiv, în satul valea Roşie şi nicidecum în vecinătate. Nu înţeleg cum organele de anchetă au dat neînceperea urmăririi penale, în cazul acesta, în care s-au săvârşit atâtea ilegalităţi! Prin acest schimb, care este illegal, Consiliul local Mitreni a pierdut o sursă importantă de venit. Îmi doresc ca toată suprafaţa obţinută în condiţiile arătate să fie redată în administraţia consiliului local, care să poată beneficia de proiecte de modernizare. Să fie redată proprietarului de drept, adică locuitorilor comunei Mitreni”, declară Gheorghe Paceagiu.

În susţinerea celor relatate acesta demonstrează cu acte că în ceea ce priveşte ilegalităţile cu preluarea acestor băi de Tudorică Minciună nu se opresc aici.

“Din punct de vedere al Legii 2015/2001, hotărârea consiliului local, prin care s-a aprobat declanşarea acţiunii privind schimbul de teren în suprafaţă de 1 ha dintre Consiliul local Mitreni şi persoana fizică Minciună Vasilica din aceeaşi localitate, este nulă deoarece Minciună Tudorică are un interes patrimonial şi semnează respectiva hotărâre de consiliu local în calitate de preşedinte de şedinţă, fiind şi împuternicit să se ocupe de efectuarea demersului în vederea punerii în aplicare a acestei hotărâri. Trebuie să menţionez că din punct de vedere al Legii 215/2001, nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii consiliului local, consilierul local care fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supuse dezbaterii consiliului local. Ori, în acest caz s-a procedat tocmai invers, deci ilegal! Mai mult decât atât, Minciună Vasilica nu este proprietar pe suprafaţa de 1 ha, situată în extravilanul comunei Mitreni, tarlaua 59, parcela 219 şi drept urmare nu putea să vândă. Suprafaţa de teren din titlul de proprietate la care face referire nu are acel amplasament din contractual de vânzare – cumpărare, ci este situată în tarlaua 33, parcela 1”, spune Gheorghe Paceagiu.  

Aşadar, potrivit acestor înscrisuri din documentele oficiale, Paceagiu demonstrează toate ilegalităţile ce s-au comis, şi care fac subiectul schimbului de teren prin care Tudorică Minciună şi-ar fi însuşit, prin societatea Balmec SRL Mitreni, băile ce ar fi trebuit să aparţină comunităţii şi nu acestuia. Paceagiu aduce în atenţia cetăţenilor că, pe mandatul său de primar, în perioada 2008 – 2012,  SC Balmec SRL Mitreni controlată de primarul Tudorică Minciună, ar fi solicitat un certificat de urbanism iar în momentul în care administratorului firmei  i s-a cerut documentaţia necesară obţinerii acestui certificat, administraţia locală nu le-a primit!

“Tocmai pentru că nu am primit această documentaţie, am căutat în toate actele din primărie şi, în cazul acesta, am găsit toate ilegalităţile ce s-au comis din anul 1990 şi până în 2012. De altfel, în anul 1990. Consiliul local Mitreni a eliberat autorizaţia de construcţie nr.1 din 29 august, care este total ilegală! Autorizaţia de construcţie trebuia să fie eliberată de Consiliul judeţean Călăraşi în baza hotărârii Consiliului local Mitreni, dar nu s-a întâmplat aşa! Mai mult, pe antetul autorizaţiei (?!) apare Consiliul Popular al Judeţului Ilfov, dar documentul este aprobat, semnat şi ştampilat de Consiliul local al comunei Mitreni! După anul 1989, comuna Mitreni nu a făcut parte niciodată din judeţul Ilfov! În afară de construcţia autorizată ilegal, SC Balmec SRL Mitreni, a mai început, după anul 2000, şi construcţia unui complex turistic! Şi punctez, din nou, construcţia s-a derulat fără nicio documentaţie sau autorizaţie, dar şi pe un teren care nu-i aparţine, deci totul în mod ilegal! Este de datoria mea să informez locuitorii din Mitreni despre toate aceste ilegalităţi prin care, practic, o întreagă comunitate a fost prejudiciată de un bun care trebuia să aparţină şi să fie în administraţia locală”, susţine Paceagiu.  

Fostul primar este de părere că nu s-au luat măsurile legale niciodată vizavi de acest aspect pentru că Tudorică Minciună ar vea ceva “relaţii” şi “susţineri” din partea unor persoane care au funcţii importante, chiar şi în judecătorie. Paceagiu spune că, deşi toate aceste ilegalităţi au fost aduse în atenţia organelor de anchetă, ca urmare a documentelor depuse de către acesta, răspunsul primit a fost acela că… s-au prescris!

“Toate documetele au ajuns pe masa procurorilor, dar am primit răspuns că s-a prescris fapta, pentru că am descoperit acest lucru tocmai în 2012! Dar eu atunci am constatat toate aceste nereguli. Ne punem în continuare întrebarea firească: cum poate să deţină un asemenea teren luat în aceste condiţii şi pe care nici nu-l deţine acolo unde s-a făcut schimbul? Nu e posibil aşa ceva!”, susţine Paceagiu, convins fiind că toate aceste ilegalităţi trebuie să ajungă şi în atenţia procurorilor DNA.

“Eu când am făcut solicitarea către Procuratură în acest caz, am solicitat să dea terenul înapoi comunităţii locale. De fapt, înainte de a se prescrie această faptă, a fost urmărită penal mama lui Tudorică Minciună, pentru infracţiuni de fals şi uz de fals. Eu cred că au fost nişte “manevre” la mijloc, pentru că în acest caz o doamnă judecător de la Olteniţa, care acum cred că este la pensie, din câte se pare, ca urmare a unei obligaţii faţă de Tudorică Minciună, ar fi ţinut dosarul, cumva “ascuns”, până când s-a prescris!”, spune Gheorghe Paceagiu  

Probleme grave la proiectul ““Alimentare cu apă în comuna Mitreni”

De fapt, lui Tudorică Minciună nu i s-ar “atribui” doar acest caz cu schimbul de teren, ci şi o altă plângere, făcută de Gheorghe Paceagiu în care îl acuză pe primar de probleme grave cu privire la proiectul “Alimentare cu apă în comuna Mitreni”. În acest moment există pe rol un proces care s-a terminat la Olteniţa şi în care nu i s-a dat nimic lui Minciună, dar au făcut recurs procurorii de la Călăraşi şi s-a judecat pe 18 mai. Eu am urmărit toată lucrarea la alimentarea cu apă. Un proiectant, SC Febos SRL, a făcut un memoriu prin care a adus la cunoştinţa Primăriei Mitreni, faptul că, analizele chimice efectuate pe probele de apă prelevate din foraje au pus în evidenţă existenţa unui conţinut ridicat de elemente chimice – nitraţi, duritate mare la forajele F2 şi F3 care nu se încadrează în condiţiile impuse de Legea calităţii apei nr. 458/202. Ca urmare a acestei precizări, Primăria Mitreni, în frunte cu Minciună a semnat recepţia lucrărilor! În concluzie, au venit la recepţie, eu le-am spus la toţi de acolo, au venit şi responsabilii de la SAPARD, că nu e bine şi că nu ar trebui semnată recepţia. Eu le-am spus că în cazul în care semnează recepţia, mă duc direct la DNA! Până la urmă ar fi semnat undeva la un restaurant, la un mic şi-o bere…”

Apa nu este potabilă la Mitreni!

Paceagiu mai spune că într-un document adresat Consiliului Judeţean Călăraşi, se arată clar că se solicită sprijin financiar pentru achiziţia unui echipament de tratare a apei necesar respectării programului de conformare privind calitatea apei impus de DSV, din punctul de vedere al compoziţiei chimice a acesteia. Acest demers al primăriei, trimis Consiliului judeţean Călăraşi, în 14.12.2006 şi semnat de primarul de la vremea aceea, Iosif Constantin şi de către proiectant SC Pebos SRL, nu este semnat şi de către constructorul SC Sartex Service SA. În acest, context, Gheorghe Paceagiu afirmă că nici în ziua de azi, apa ce ajunge în gospodăriile cetăţenilor din comuna Mitreni nu este potabilă. Potrivit buletinelor de analiză apa ar avea o încărcătură chimică mult prea în comparaţie de normele admise. Cu toate acestea, lucrarea a primit girul comisiei de recepţie din care a făcut parte şi actualul primar Tudorică Minciună şi care, din această poziţie a fost şi retribuit, de două ori în luna octombrie 2006 , alături de Iosif Constantin, Hulea Traian, Ordeanu vasile, Vişan Dumitru, Vultureanu Florin, Tache Nicolae. Cu alte cuvinte, Gheorghe Paceagiu, aduce la cunoştinţa cetăţenilor din Mitreni, nu numai faptul că apa nu este potabilă, ci şi faptul că nişte persoane “iresponsabile”, printre care şi actualul primar Tudorică Minciună, au semnat de recepţia lucrărilor, deşi reiese că ar fi fost probleme în ceea ce priveşte conţinutul chimic al apei.

Pe mandatul lui Minciună, Primăria Mitreni bună de plată!

Gheorghe Paceagiu mai susţine şi faptul că în acest moment există pe rol un dosar prin care ANAF impută Primăriei Mitreni peste 24 de miliarde lei vechi, sumă ce ar trebui să-i revină Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Aceasta reiese din documentul privind  îndreptarea erorii materiale existente în Procesul Verbal de Constatare nr. 196/06.01.2010 privind proiectul “Alimentare cu apă potabilă a satelor Mitreni şi Valea Roşie, judeţul Călăraşi”. Potrivit acestui act emis de Ministerul Agriculturăă şi dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit la data de 3 ianuarie 2011, echipa desemnată prin Nota de descoperire a unei nereguli şi de fundamentare pentru desfăşurarea unui control (…) a constatat existenţa unei erori materiale cu privire la valoarea debitului datorat de beneficiarul Consiliul Local Mitreni. Astfel, în procesul verbal de constatare nr. 196/06.01.2010, reiese faptul că “debitorul, Consiliul Local Mitreni, judeţul Călăraşi, datorează autorităţii cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare Agenţia de Plată pentru Dezvoltare Rurală şi pescuit un debit în valoare de 2.453.871,97 lei; a. bugetul Uniunii Europene reprezenatând 1.840.403,98 lei; b. bugetul public national reprezentând 613.467, 99 lei.

“Aşadar, cetăţenii comunei Mitreni ar trebui să ştie că din banii lor trebuie să fie plătită această sumă exuberantă, de peste 24 miliarde de lei vechi, la care se vor adăuga majorările şi penalităţile calculate conform legislaţiei în vigoare în caz de neplată, suma ce va rezulta va fi în jur de 45 de miliarde de lei vechi, ca urmare a operării îndreptării acestei erori material constatate de către organele în drept. Mă întreb de unde va avea primarul Minciună Tudorică de unde va avea suma necesară pentru plata acestei erori? Suma trebuie dată şi de către membrii comisiei care au recepţionat lucrarea şi de către Primăria Mitreni!”, este de părere Paceagiu.

Ceea ce este mai grav este faptul că primarul Tudorică Minciună, ar lansa zvonuri prin localitate cum că toate problemele întâmpinate în aceşti patru ani de mandat ai săi, ar fi venit ca urmare a administrării localităţii de către fostul primar Gheorghe Paceagiu.

“Se presupune că în luna iulie, comuna Mitreni v-a rămâne fără apă. Ceea ce trebuie să ştie cetăţenii este faptul că Tudorică Minciună a racordat mai multe persoane la instalaţia de apă, deşi lucrarea a fost făcută doar pe un anumit număr de locuinţe. Doar că, în acest moment instalaţia nu mai face faţă”, susţine fostul primar al comunei Mitreni.

De altfel, în apărarea sa, vizavi de acuzele pe care le-ar lansa primarul Minciună prin localitate, Gheorghe Paceagiu vine cu lucruri concrete, în speţă, cu  proiectele pe care, dacă şi-ar fi continuat mandatul în 2012 le-ar fi dus la bun sfârşit.

“ Eu am avut mai multe proiecte, unele începute, altele în curs de implementare, doar că actualul primar Minciună ar fi trebuit să le ducă la bun sfârşit însă, el în loc să se pună în slujba cetăţeanului a avut grijă ca firmele sale să prospere în acest mandat. Când are asemenea firme pentru care trebuie să alerge peste tot, nu mai are timp să se ocupe şi de grijile cetăţeneşti. Părerea mea! Dacă pentru “Cornul şi laptele” se spune în ziare că a avut timp să meargă la licitaţii, de ce nu vedem şi cum domnul primar Tudorică Minciună s-a dus ca să rezolve măcar un proiect din cele pe care le-am lăsat eu? Din contră, a modificat proiectul de asfaltare, deşi nu se poate acest lucru, el a fost depus într-un fel. El a pus asfalt exact pe unde a vrut, fără să ţină seama de proiectul real. A pus asfalt preferenţial şi nici nu s-a ţinut cont de stratul acestuia. Eu făcusem un părculeţ de joacă pentru copii la Clăteşti, iar el a venit şi a luat ansamblurile de joacă şi nici nu ştim unde le-a dus. A promis în campanie că face Băile Mitreni, n-a făcut nimic, doar a adus şi a băgat în incintă nisip, piatră, zgură şi a făcut un depozit de materiale. Mai mult chiar, în aprilie 2014 primarul Minciună a fost plecat în China, 7 zile,  pe banii contribuabililor, valoarea cheltuielilor fiind de  137 milioane 500 de mii de lei vechi. Se fac pelerinaje pe banii primăriei, în timp ce administraţia locală a făcut împrumut la bancă pentru a aduce piatra pe care a pus-o acum în comună, în campania electorală”, susţine Paceagiu.  

O altă “ciudăţenie” a primarului Tudorică Minciună este şi faptul că, din centrul localităţii a dispărut, pur şi simplu, pe mandatul său, un Monument al Eroilor ce se afla acolo de foarte mulţi ani. Nimeni nu ştie unde a fost dus, dar în schimb a apărut un părculeţ.

“Poate pentru unii ar fi fost o simplă piatră acest monument, dar nu este aşa. Avem şi noi un sistem de valori, trebuie să fim reprezentaţi de ceva şi nu ştim cu ce l-ar fi încurcat acel monument pe actualul primar”, a conchis Gheorghe Paceagiu.

Candidatul UNPR la Primăria Mitreni, Paceagiu Gheorghe a ţinut să mai puncteze şi faptul că în localitate ar fi trebuit să funcţioneze un Parc fotovoltaic însă, nu a înţeles de ce acest proiect nu a mai fost pus în practică. Acesta consider că primarul Minciună ar trebui să vină cu explicaţii concrete în acest sens. De asemenea, Gheorghe Paceagiu le transmite cetăţenilor comunei Mitreni că dacă îi vor acorda votul pentru următorii patru ani, bugetul local nu va mai avea de suferit ca urmare a debitelor create de actualul edil, Tudorică Minciună. 

Proiectele candidatului UNPR, Gheorghe Paceagiu, pe care actuala administraţie a comunei Mitreni ar fi trebuit să le continue şi nu a făcut-o:

1.    Modernizare drumuri în comuna Mitreni

2.    Canalizare menajeră cu staţie de epurare în satele Mitreni şi vale Roşie

3.    Extindere şi îmvunătăţirea reţelei publice de alimentare cu apă potabilă, satele Mitreni şi valea Roşie

4.    Modernizare Cămin cultural comuna Mitreni

5.    Construire sediu Primărie, Consiliu local şi Dispensar uman în comuna Mitreni

6.    Execuţie foraj hidrogeologic pentru exploatarea apei subterane în comuna Mitreni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

four × three =