Strategia de dezvoltare urbană durabilă a Municipiului Călăraşi poate atrage aproximativ 31 milioane de euro

0
138

Cu acest prilej, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Liviu Muşat a vorbit despre importanţa cunoaşterii de către toate unităţile administrativ – teritoriale a noilor oportunităţi de finanţare. Mai mult decât atât, directorul ADR Sud Muntenia a informat participanţii la lucrări că pentru regiunea noastră, alocarea financiară depăşeşte 218 milioane euro, în acest context, fiecare municipiu reşedinţă de judeţ ar putea beneficia de aproximativ 31 milioane de euro.

„Axa prioritară 4 a noului POR este cea mai complexă pe care programul o propune pentru perioada 2014 – 2020. Drept pentru care, în vederea sprijinirii solicitanţilor eligibili – municipiile reşedinţă de judeţ, am făcut câţiva paşi în această direcţie, în primul rând, la nivel organizaţional, în sensul că am înfiinţat o nouă structură în cadrul Agenţiei, la nivelul Direcţiei Dezvoltare şi comunicare – Serviciul Dezvoltare Urbană. Noua structură se ocupă numai de Axa prioritară 4, pentru a veni, astfel, în ajutorul reşedinţelor de judeţ să absoarbă cât mai multe fonduri nerambursabile europene. Pentru regiunea noastră, alocarea financiară orientativă depăşeşte 218 milioane de euro, ceea ce înseamnă că fiecare reşedinţă de judeţ va beneficia, iniţial şi în mod egal, de aproximativ 31 de milioane de euro”, a declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia. Trebuie ştiut că, dezvoltarea urbană durabilă se finanţează prin intermediul strategiilor integrate ce au în vedere rezolvarea problemelor economice, sociale, climatice, demografice şi de mediu din municipiile reşedinţă de judeţ. Cu alte cuvinte, existenţa unei Strategii integrate de dezvoltare urbană, constituie condiţia de bază pentru obţinerea finanţării prin intermediul Axei prioritare 4 a POR 2014 – 2010, precum şi a Planurilor de mobilitate urbană durabilă, în cazul finanţării investiţiilor legate de transportul public urban şi de infrastructura aferentă.

În acest context, am solicitat de la Primăria Călăraşi informaţii potrivit cărora şi municipiul reşedinţă de judeţ ar putea beneficia de cele  aproximativ 31 de milioane de euro.

„În vederea acesării prin proiecte a fondurilor europene în exerciţiul financiar european 2014 – 2020, este necesară fundamentarea acestora prin documente de programare şi planificare, printre care şi Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) pentru perioada 2014 – 2020. SIDU valorifică conţinutul documentelor strategice premergătoare în acest sens, şi anume al Strategiei de dezvoltară locală economică şi socială a unităţii administrativ – teriotoriale în perioada 2014 – 2020 şi al Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă (PAED). În anul 2015, Primăria Călăraşi a realizat SIDU pentru municipiul Călăraşi, documentul fiind postat pe site-ul instituţiei încă din data de 23.10.2015. Municipiul Călăraşi a elaborat SIDU la nivelul unităţii administrativ – teritoriale şi, după parcurgerea procedurii de avizare a acesteia de către ADR Sud Muntenia şi Autoritatea de Management – MDRAP, odată cu lansarea finanţărilor prin POR 2014 – 2020, documentul va sta la baza eligibilităţii aplicaţiilor în cadrul tuturor axelor prioritare ale acestui program de finanţare, inclusiv Axa 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile ce presupune alocări financiare orientative predeterminate”, explică specialiştii din Primăria Călăraşi, într-un document semnat de edilul Daniel Drăgulin. În acelaşi răspuns primit de la Primăria Călăraşi, se mai precizează şi faptul că „pentru depunerea aplicaţiilor spre finanţare prin POR 2014 – 2020 este necesară şi parcurgerea altor etape, aşa cum vor fi ele definite şi precizate de către Autoritatea de Management prin Ghiduri de finanţare specifice, în conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014 – 2020.”

Am consultat şi noi documentul privind Strategia Economică şi Socială a Municipiului Călăraşi pentru perioada 2014-2020, postată pe site-ul Primăriei Călăraşi şi am găsit lucruri interesante, din care spicuim:  măsurile ce urmează a fi luate pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor , modernizarea și dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de educaţie, sprijinirea activităţilor culturale și modernizarea infrastructurii culturale, dezvoltarea serviciilor sociale, dezvoltarea zonelor de petrecere a timpului liber sau modernizarea infrastructurii turistice şi a valorificării potenţialului turistic local. Cu siguranţă, toate măsurile cuprinse în acest document, sunt cât se poate de importante pentru o dezvoltare reală a municipiului reşedinţă de judeţ, cu atât mai mult cu cât toate acestea, pot fi puse în practică cu bani europeni. De asemenea, toate aceste obiective ce urmează a fi rezolvate pot cântări greu pentru primarul ce le va transforma în realitate.

Strategia Economică şi socială a Municipiului Călăraşi pentru perioada 2014-2020 şi Planul de Acţiune pentru Energie Durabila (PAED) poate fi urmărit accesând site-ul instituţiei la secţiunea: http://www.primariacalarasi.ro/index.php/sectiuni/informatii-publice/noutati/315-strategia-de-dezvoltare-economica-si-sociala-a-municipiului-calarasi-pentru-perioada-2014-2020-si-paed.html

 

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

three + sixteen =