Proiectul „Garanţii pentru TINEri!”

0
45

Târgul Locurilor de Muncă, împreună cu toate celelalte activități derulate în cadrul acestui proiect, se adresează tinerilor care nu au absolvit examenul de bacalaureat și nu au un loc de muncă și are drept scop inserția profesională a șomerilor tineri și a persoanelor inactive sau de sprijinire a acestora în dezvoltarea unei afaceri corespunzătoare abilităților proprii, cu accent pe persoanele care nu au absolvit examenul de bacalaureat.

Considerăm că în această perioadă, marcată de efectele crizei economice, este nevoie de multă implicare, coeziune si coerență în acțiune, din partea tuturor factorilor responsabili din sfera economico-socioinstituțională și anume: angajatorilor, reprezentanților autorităților publice locale și ai organizațiilor societății civile.

Din această perspectivă, vă invităm să luați parte la evenimentul propus și așteptăm cu mare interes răspunsul Dumneavoastră privind participarea cu o ofertă de locuri de muncă disponibile, drept pentru care vă rugam să ne contactați, la tel. 0730-255161, 0730-255162                                                    e-mail: garanții.calarasi@gmail.com, cel mai târziu până la data de  09.03.2015.

Persoană de contact: Mariana Ionescu

Participarea la eveniment este gratuită, iar organizatorii vor pune la dispoziția participanților mobilierul necesar .

Cu speranța ca  prezența Dumneavoastră va contribui la reușita acestei acțiuni, Vă Mulțumim.  

Cu stimă,

Nelu Bălașa

Parteneri locali:

Consiliul Județean Călărași, Primăria Municipiului Călărași, Casa Corpului Didactic Călărași

INFORMAŢII GENERALE

Beneficiar: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

Parteneri naţionali:

Partener 1: Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România

Partener 2: Asociaţia Patronatul Tinerilor întreprinzători din România

Partener 3: Blocul Naţional Sindical

Cofinanţat din: Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Regiuni de implementare: Sud Est Dobrogea, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Bucureşti-Ilfov

Durata proiectului: 18 luni

Perioada de implementare: decembrie 2013 – iunie 2015

Valoarea totală: 18.655.122,97 lei, din care contribuţie parteneri: 1.678.961,07 lei şi cofinanţare din FSE prin POSDRU: 16.976.161,90 lei

Obiectivul general al proiectului îl constituie operaţionalizarea unei Scheme de Garanţii pentru tinerii care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi care nu deţin un loc de muncă, din regiunile de dezvoltare vizate, în vederea facilitării accesului acestora pe piaţa muncii.

Proiectul contribuie la promovarea şi implementarea unor măsuri active de ocupare pentru tinerii fără un loc de muncă şi se încadrează în obiectivele Axei Prioritare 5: “Promovarea măsurilor active de ocupare” şi domeniului major de intervenţie 5.1.: “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” .

Grupul ţintă este compus din 2552 de persoane din mediul urban şi rural din regiunile vizate, cu vârste cuprinse între 16 şi 24 de ani, care nu au absolvit examenul de bacalaureat şi care nu participă la nici un program de formare şi care nu sunt integraţi pe piaţa muncii.

Activităţile proiectului au fost planificate astfel încât să asigure o îmbinare între factorul de informare/sensibilizare şi pachetul complex de servicii oferit în cadrul celor 22 centre de Garanţii pentru tineri ce vor fi înfiinţate la nivelul fiecărui judeţ din cele patru regiuni de dezvoltare.

Principalul indicator aferent proiectului este reprezentat de competenţele dobândite de către cei 2552 de tineri în cadrul serviciilor oferite în cele 22 de Centre de Garanţii pentru tineri ce vor fi înfiinţate în procesul de implementare, atât persoanele care îşi vor găsi un loc de muncă, cât şi beneficiarii stagiilor de ucenicie care vor acumula experienţă profesională astfel încât debutul în carieră să se realizeze într-un nivel calitativ optim şi eficient.

La atingerea acestui indicator contribuie și Târgul județean al locurilor de muncă, organizat la Călărași în perioada 11 – 12 martie 2015, la Centrul Cultural Județean Călărași.

Adresa: str. Flacăra, nr. 10, bl. C1, parter, Călărași, județul Călărași

Tel.: 0724.655.975

E-mail: garantii.calarasi@gmail.com

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

9 + 20 =