Călăraşi. Terenurile de la Fundulea în atenţia DNA. Mai mulţi oficiali urmăriţi penal pentru retrocedări ilegale

0
48

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de următoarele persoane care, la data faptelor, aveau funcţiile arătate, după cum urmează:

ŞERBAN JENEL, prefect al județului Călărași,

COMAN CORNEL, subprefect al judeţului Călăraşi,

CLĂBESCU DORU EDUARD, subprefect al judeţului Călăraşi,

IFRIM ELENA, șef serviciu – Instituţia Prefectului,

NĂBÎRGEAC ION, director la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Călăraşi,

DOBRE AURELIAN, director executiv în Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Călăraşi,

JARUL EUGEN, şef al Administrației Domeniilor Statului – sucursala Călăraşi;

PŞANU STELIAN, director al Societății Naţionale “Îmbunătăţiri Funciare” Călărași,

TUDONE DUMITRU, secretar general, Consiliul Judeţean Călărași;

MARINESCU BADEA, inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bucureşti;

TITU ANA, director al Direcţiei Silvice Călăraşi,

BURUIANĂ CORNEL, reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Proprietarilor de Pământ, de Păduri „ Propact ", 

MANEA VICTOR, DOROBANŢU DOREL, TUDOR LUCIAN, CULEA DUMITRU, GIUREA CONSTANTIN, CHIRICĂ CONSTANTIN, reprezentanţi ai comisiilor locale de fond funciar din localităţile Fundulea, Lupşanu,Gurbăneşti, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Tămădău, toţi, sub aspectul săvârşirii infracțiunii de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, cu consecințe deosebit de grave. 

Din ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale întocmită de procurori a rezultat că există date şi indicii temeinice potrivit cărora:

La data de 12 iulie 2007, suspectul Dorobanțu Dorel și un reprezentant al OCPI Călăraşi au încheiat un proces-verbal de delimitare a unei suprafeţe de 1982,54 ha, aflată în domeniul public al statului (administrarea Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Agrcolă Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbăneşti, Săruleşti, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupşanu, invocând art. 47 din regulamentul aprobat prin HG nr. 890/2005 şi fără a dispune de documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafeţe.

Aceste prevederi, însă, nu erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de cercetare agricolă.

La data de 13.07.2007, membrii Comisiei judeţene de fond funciar Călăraşi, compusă din suspecții Şerban Jenel, Coman Cornel, Clăbescu Doru Eduard, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Jarul Eugen, Pșanu Stelian, Tudone Dumitru, Marinescu Badea, Titu Ana, Buruiană Cornel, au aprobat delimitarea acestui teren în suprafaţă de 1982,54 ha, aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea şi trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al oraşului Fundulea.

Acest lucru s-a realizat cu încălcarea competenţelor prevăzute de lege şi fără a verifica şi clarifica situaţia juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activităţii de cercetare, cu atât mai mult, cu cât, la data respectivă, nu exista o justificare a delimitării suprafeţei de teren respective.

Urmarea a fost validarea transferului unor poziţii din anexele întocmite la nivelul mai multor comisii locale de fond funciar în anexe întocmite la nivelul Comisiei locale de fond funciar Fundulea, având drept consecinţă sporirea valorii terenului transferat.

Prin această operațiune s-a produs o pagubă patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, valoarea acestui teren fiind cuprinsă, potrivit „Ghidului cu preţurile orientative ale proprietăţilor imobiliare pentru judeţul Călăraşi, pentru anul 2007, transmis de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, între: minim 1.486.905 euro şi maximum 2.973.810 euro, în situaţia în care suprafaţa de 1982,54 ha reprezintă teren agricol situat pe teritoriul administrativ al oraşului Fundulea; 59.476.200 euro, în situaţia în care terenul în suprafaţă de 1982,54 ha este situat adiacent căilor rutiere sau la limita construită a localităţilor (posibil de transferat în intravilan).

În aceeași perioada de referință, (anul 2007), suspecții Manea Victor, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin și Chirică Constantin au întocmit propuneri către Comisia judeţeană de fond funciar Călăraşi, pentru solicitarea unor suprafeţe de teren, deşi, fie aveau teren în rezervă, fie nu efectuaseră demersuri pentru solicitarea altor suprafeţe pe raza jud. Călăraşi.

Prin această modalitate au fost obţinute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafeţele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptăţiţi, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.

Suspecților li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

Fostul director al OCPI Călăraşi, Ion Năbârgeac  condamnat la 5 ani de închisoare

Potrivit cotidianului “Observator de Călăraşi”, în anul 2012, fostul director al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Călăraşi, Ion Năbârgeac, a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la cinci ani de închisoare în regim de detenţie. În urmă cu aproximativ trei ani, Năbârgeac a fost trimis în judecată de procurorii DNA, pentru săvârşirea unor infracţiuni de corupţie, alături de mai mulţi inculpaţi, printre care şi fostul prefect al judeţului Călăraşi, Jenel Şerban, fostul subprefect al judeţului Călăraşi, Doru Eduard Clăbescu, fostul primar al comunei Cernica, judeţul Ilfov, Gelu Apostol, şi fostul viceprimar al comunei Cernica, Vasile Zaharia. Alături de Ion Năbârgeac au mai fost condamnaţi, în acest dosar, la închisoare, următorii: Constantin Niculae – 5 ani, Zaharia Vasile – 5 ani, Parici Sever – 1 an, Constantin Aurică – 3 ani, Constantin Toma Gheorghe – 3 ani.

Aceeaşi sursă preciza că fostul prefect al judeţului Călăraşi, Jenel Şerban, şi fostul subprefect Doru Eduard Clăbescu sunt acuzaţi de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave. În rechizitoriul procurorilor se specifică următoarele: „Concret, inculpatul Năbârgeac Ion, în calitate de director al OCPI Călăraşi, a emis în fals (prin inserarea unor aspecte nereale) patru titluri de proprietate pe numele Sadoveanu Gheorghe, Costache Constanţa, Iordache Florentina Ştefania şi pe numele unei persoane decedate, pe care le-a înaintat spre semnare prefectului judeţului Călăraşi, inculpatul Şerban Jenel şi subprefectului aceleiaşi unităţi administrativ teritoriale, inculpatul Clăbescu Eduard Doru. Aceştia din urmă au semnat actele în vederea emiterii titlurilor de proprietate în formă finală, deşi nu aveau acest drept legal, aceasta fiind exclusiv atribuţia Comisiei Judeţene pentru Reconstituirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor”. Instanţa îi obligă pe cei zece inculpaţi la plata către partea civilă comuna Fundeni a sumei de 174.435 euro (în echivalent în lei la data plăţii) reprezentând contravaloarea terenurilor ce au făcut obiectul contractelor de vânzare-cumpărare. De asemenea, judecătorii au decis restabilirea situaţiei anterioare în sensul revenirii în patrimoniul comunei Fundeni a terenurilor pentru care s-au emis titlurile de proprietate. "(…) confiscă de la inculpatul Constantin Aurică suma de 780.500 euro şi de la inculpatul Constantin Toma Gheorghe suma de 672.158 euro. (…) obligă pe inculpaţii Zaharia Vasile, Năbârgeac Ion, Sadoveanu Gheoghe, Constantin Niculae, Constache Constanţa, Iordache Florentina Ştefania, Constantin Aurică, Constantin Toma Gheorghe, Şerban Jenel şi Clăbescu Doru Eduard la plata, către partea civilă Onţanu Maria, a sumei de câte 3237,72 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de partea civilă. (…) obligă pe apelanţii inculpaţi Zaharia Vasile, Năbârgeac Ion, Costache Constanţa, Iordache Florentina Ştefania, Constantin Aurică, Constantin Toma Gheorghe, Şerban Jenel, Clăbescu Doru Eduard, şi Apostol Gelu la plata sumei de câte 1.400 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, în apel, avansate de stat. Obligă pe inculpatul Parici Sever la plata sumei de 1800 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 400 lei, onorariul avocatului din oficiu, se avansează din fondul Ministerului Justiţiei. (…) obligă pe inculpaţii Zaharia Vasile, Năbârgeac Ion, Sadoveanu Gheoghe, Constantin Niculae, Constache Constanţa, Iordache Florentina Ştefania, Constantin Aurică, Constantin Toma Gheorghe, Şerban Jenel şi Clăbescu Doru Eduard la plata către partea civilă Onţanu Maria, a sumei de câte 2124,76 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare, în apel, efectuate de partea civilă. Cu recurs", se mai arată în sentinţa judecătorească.

 

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

8 − four =