Ostrov. Peste 1, 5 milioane euro pentru Centrul Transfrontalier de Oenologie şi Viticultură româno – bulgar

0
54

Fondurile vor fi utilizate în construcţia şi dotarea centrului, crearea a 11 locuri de muncă în cadrul acestui obiectiv, dar şi organizarea de sesiuni de informare. Centrul se va numi „Terasele Dunării” şi va pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a comercianţilor de vin şi fructe resurse informaţionale, soluţii de afaceri transfrontaliere, precum şi laboratoare de microbiologie şi analize, dotate la standarde internaţionale, prin intermediul proiectului realizat cu fonduri europene.

Centrul „Terasele Dunării” va avea două sedii, unul la Ostrov, în judeţul Constanţa, şi altul la Silistra, având ca scop principal stimularea şi promovarea relaţiilor transfrontaliere între comunităţile de afaceri implicate în oenologie şi viticultură din zonele de graniţă din România şi Bulgaria, cu accent pe cele din judeţele Constanţa, Călăraşi, Teleorman şi Giurgiu di districtele Silistra, Razdrag şi Ruse.

Proiectul are cinci parteneri activi din România şi Bulgaria: Asociaţia Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov, Asociaţia Viticultorilor şi a Producătorilor de Vin din Silistra, Staţiunea Experimentală pentru Cais şi şi Agricultură Silistra, Universitatea Ovidius Constanţa – facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole şi camera de Comerţ, Industrie, navigaţie şi Agricultură Constanţa. Partenerii vor contribui la dezvoltarea şi completarea serviciilor Centrului cu resurse specializate. Asociaţia Profesională Vitivinicolă „Terasele Dunării” Ostrov este lider în cadrul acestui proiect, iar membrii Asociaţiei sunt producători din arealul Domeniiloor Ostrov.

Structura centrului

Prezentarea proiectului a cărui lansare a avut loc la Ostrov, a fostă făcută de Irina Frigioiu, responsabil raportare şi monitorizare, din partea Asociaţiei profesionale Vitivinicole „Terasele Dunării”.

Centrul Transfrontalier de Oenologie şi Viticultură „Terasele Dunării” va avea urmăroarea structură: sediul central – Ostrov, judeţul Constanţa – suprafaţă totală de 2.732, 42 mp (trei niveluri); birouri pentru acrodtarea serviciilor; spaţii de instruire şi întâlniri de afaceri; laborator de analize organoleptice şi laborator de analize agrochimice; bibliotecă şi mediatecă; helpdesk; expoziţie permanentă a produselor membrilor parteneri din proiect.

De asemenea, Centrul va avea un sub-centru la Silistra, 266,5 mp (un nivel); spaţii pentru acordarea serviciilor; spaţiu pentru instruire şi întâlniri de afaceri; laborator de microbiologie; helpdesk.

În ceea ce priveşte resursele umane, 11 persoane din care 9 persoane vor fi implicate direct în livrarea de servicii profesionale (7 persoane la Ostrov şi 2 persoane la Silistra) şi 2 persoane implicate în activitatea de administrare şi mentenaţă.

Proiectul Centrul transfrontalier de Oenologie şi Viticultură „Terasele Dunării, COD MIS-ETC 600, este finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 -2013, Axa Prioritară 3 3 „Dezvoltarea economică şi socială”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1. „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în mediul de afaceri şi promovarea unei imagini şi identităţi regionale”, în baza contractului de finanţare nr. 57402/17.07.2013 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007 – 2013.

 

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

8 − 1 =