POT MAI BINE, PENTRU MINE! – o șansă pentru ocupare în activități non-agricole

0
38

Sloganul sub care s-a derulat proiectul este: “POT MAI BINE, PENTRU MINE!”, un îndemn și totodată o șansă oferită  persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor  inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural al judeţului Călăraşi.  Obiectivul principal al proiectului : îmbunătăţirea calităţii resurselor umane care practică o agricultură de subzistenţă în zona  rurală din judeţul Călăraşi, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole. Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului, cele două organizaţii au derulat următoarele activităţi, pentru un număr de peste 400 de beneficiari: Publicitatea şi promovarea proiectului şi a finanţatorului; Identificarea şi selectarea grupului ţintă; Seminarii de informare pentru grupul ţintă; Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. În cadru proiectului se vor derula cursuri gratuite pentru calificarea în diverse meserii precum: strungar, sudor, lucrător în structuri pentru construcţii, lucrător în tâmplărie, patiser, coafor. Evaluarea competenţelor dobândite în contexte informale şi/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, în scopul certificării cunoştinţelor, abilităţilor şi aptitudinilor pentru activităţi non-agricole pentru un număr de 108 beneficiari. Dezvoltarea, implementarea şi furnizarea programelor şi campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenţie specială acordată femeilor şi tinerilor. De reţinut este faptul că toate serviciile au fost oferite gratuit grupului ţintă.

“Fiecare proiect e unic și reprezintă noi provocări. Cred că acesta este și farmecul unui astfel de job, face parte din farmecul acestei organizțtii, să iei fiecare nou proiect ca pe o provocare, să ai în vedere lecțiile învățate din experientele proiectelor anterioare, să încerci să eviti să faci aceleași greșeli și să construiești modele noi de intervenție, cu fiecare proiect. Provocarile vin înca din etapa de identificare a ideilor de proiect, când te gandești la finalitatea acestuia. De asemenea, se întâlnesc  provocări și în celelalte etape ale managementului de proiect, formarea echipei de proiect, colaborarea cu partenerii, cu beneficiarii, cu finanțatorii. Cu toate acestea, sunt câteva lucruri ce compensează greutățile întâmpinate: bucuria de pe chipul unora dintre beneficiari, care au înțeles că au o șansă prin acest proiect, experiența câștigată de întreaga echipă, creșterea vizibilității organizației noastre”, a spus managerul de proiect, Gabriela Bădică. De asemenea, aceasta a mulţumit tuturor celor care au contribuit la implementarea proiectului respectiv, echipei, lectorilor, participanților la programe, primarilor din localitățile de unde provin beneficiarii, dar angajaților AJOFM Călărași. “Cred că această colaborare se poate transforma într-un parteneriat pe termen lung, cu implicații pozitive pentru mediul privat din județul Călărași. Să construim alte proiecte, având la bază resursele și atuurile noastre ca și comunitate sau organizație”, a mai adăugat Gabriela Bădică.

PARTENERIATUL CARE A IMPLEMENTAT PROIECTUL:

•        Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Călăraşi

CĂLĂRAȘI, STR. PROGRESUL, BL. BBB, ET.4, TEL. 0242/318910, E-MAIL – office@srafcalarasi.ro

Principalele activităţi: educaţia permanentă conform unei metodologii proprii sau în colaborare cu alte instituţii de profil, prin organizarea de cursuri de calificare/recalificare şi de perfecţionare/specializare în folosul comunităţii locale de afaceri şi în concordanţă cu necesităţile acesteia; iniţierea şi efectuarea de cercetări ştiinţifice în nume propriu; organizarea de colocvii, mese rotunde, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, etc. pe diverse teme vizând schimbul de informaţii şi opinii în domeniul afacerilor; organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de atestare profesională, pe baza reglementărilor în vigoare, în colaborare cu ministerele şi alte instituţii de resort; activităţi de orientare, consiliere profesională, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, colaborare cu instutuţii din străinătate care au procupări în domeniul educaţional, în vederea schimbului de informaţii şi materiale de specialitate,  proiecte în domeniul formării, specializării şi perfecţionării în afaceri.

•        Asociatia Consorţiul de Extensie și Dezvoltare Rurală Vîlcelele  – comuna Vîlcelele

Principalele activități: promovarea și întreținerea colaborării, în planul promovării agriculturii, cu instituțiile de specialitate din teritoriu precum și cu societatea civilă în vederea aplicării corecte, promte și unitare a legislației în domeniul comunităților locale; identificarea de piețe de desfacere pentru produsele agricole, în România și străinătate; organizarea de colocvii, conferințe, dezbateri și cursuri, în scopul promovarii legislației privitoare la dezvoltarea agriculturii, precum și în vederea identificarii și rezolvării problemelor fermierilor; Consultantă cu privire la legislația comunitară europeană, în vederea identificării și rezolvării problemelor fermierilor membrii ai asociatiei; formare profesională.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea programelor integrate pentru informare, consiliere profesională, formare profesională, ocupare şi alte măsuri de sprijin pentru persoanele din sudul țării care se ocupă cu agricultura de subzistenţă, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi non-agricole.

2. Promovarea culturii antreprenoriale şi dezvoltarea programelor care sprijină şi încurajează demararea afacerilor în activităţi non-agricole, pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă din zona de sud a ţării.

Obiectivul general al axei prioritare 5: Promovarea măsurilor active de ocupare prin facilitarea integrării pe piaţa muncii a şomerilor tineri şi a şomerilor de lungă durată, atragerea şi menţinerea unui număr mai mare de persoane pe piaţa muncii, inclusiv în zonele rurale şi sprijinirea ocupării formale. Unul din obiectivele specifice care a contribuit la realizarea obiectivului general, este creşterea participării la programe integrate de ocupare a persoanelor din agricultura de subzistenţă. Prin activităţile derulate în cadrul proiectului, am asigurat participarea la programe integrate, mai mult sau mai puţin complexe, a peste

400 de beneficiari, contribuind astfel la „creşterea participării”. Considerăm că, mijloacele de obţinere a acestei schimbări de la agricultura de subzistenţă la ocuparea formală în alte sectoare economice, sunt: promovarea educaţiei, formarea profesională şi a oportunităţii de ocupare a populaţiei din zonele rurale, consilierea şi asistenţa pentru demararea unei afaceri.

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

9 + 10 =