Declaraţia de venit, depusă până pe 25 mai

0
39

Persoanele care în anul 2011 au obţinut venituri din comerţ; profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, operaţiuni de vânzare – cumpărare de valută la termen, pe baza de contract, venituri din cedarea folosinţei bunurilor calificată în categoria veniturilor din activităţi independente, venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât parţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, au obligaţia depunerii acestei declaraţii.

Declaraţia se depune pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului. Persoanele fizice care au obţinut venituri din activităţi independente pentru care plăţile anticipate se fac prin reţinere la sursă, depun de asemenea, declaraţia anuală D 200. Aceste categorii de venituri sunt cele din: drepturi de proprietate intelectuală, vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, activităţi desfaşurate în baza contractelor de agent, comision, mandat comercial, a contractelor încheiate potrivit Codului civil, din activitatea de expertiză contabilă, (pentru care impozitul reţinut la sursă a fost în cotă de 10% din venitul brut), precum şi  din asociere cu o persoană juridica microintreprindere (pentru care impozitul reţinut la sursă a fost în cotă de 3% din venitul  ce revine persoanei fizice din asociere). Persoanele care au realizat aceste categorii de venituri şi au optat pentru reţinerea la sursă a impozitului în cota de 16%, impozitul devenind astfel impozit final, nu au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit.

Nu au obligaţia depunerii declaraţiei nici persoanele care au realizat venituri din activităţi independente sau agricole care sunt impuse pe baza  normelor de venit, cu excepţia celor care au depus declaraţia de venit estimat în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate. De asemenea, persoanele care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei, în cazul în care nu au intervenit modificări ale clauzelor contractuale şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, nu au obligaţia depunerii declaraţiei de venit.

Transmiterea declaraţiei se face pe pagina creată iniţial pentru declaraţia 112, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro.  Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, completează D 200 înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular, în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal în raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

Amendă de la 50 la 500 de lei

Nedepunerea până pe data de 25 mai 2012, a declaraţiilor de venit pentru anul 2011, de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 de lei.

Comentarii

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

1 × two =